Kolejny projekt Infomex dla Ośrodka Radioizotopów POLATOM - rozbudowa środowiska sieciowego

Po raz kolejny Ośrodek Radioizotopów POLATOM powierzył nam realizację kompleksowego projektu IT – tym razem, nasi specjaliści rozbudowali środowisko sieciowe Klienta o rozwiązanie marki HPE składające się z:

  • Przełączników szkieletowych,
  • Przełączników Back-Office,
  • Urządzeń Wi-Fi Aruba,
  • Oprogramowania do zarządzania HPE VAN SDN.

W/w konfiguracja została wzbogacona o oprogramowanie Narmox Spear, co umożliwiło programowanie sieci z uwzględnieniem schematu opartego o konkretne warunki i akcje, bez potrzeby znajomości języków programowania. Projekt pozwolił na wykonanie niezawodnych połączeń pomiędzy lokalizacjami Klienta oraz nadał administratorom pełną kontrolę nad posiadaną siecią.

Wartość kontraktu przekracza kwotę 200 000 zł netto.

Dziękujemy za okazane zaufanie oraz możliwość realizacji kolejnego, ciekawego projektu!